MaLoLu

Ma
Lo
Lu

Tiho,
Iskra,
Pucka,
Šušti…

MaLoLu je multisenzorna, taktilna, muzička igra.
Uključuje sva osjetila i potiče djecu i odrasle na interakciju i stvaranje.
MaLoLu je stvoren vodeći se igrom kao najvažnijom aktivnosti u životu djece pa tako i odraslih.
Kod djece predškolskog uzrasta razumijevanje svijeta je određeno onim što dijete vidi, čuje i osjeti.
Oponašaju zvukove, kretnje i radnje životinja, biljaka i odraslih.
Pažnja im je intenzivno usmjerena na vizualno i zvučno, manje na verbalno.
Djeca vole začudnost, vole simboličku igru.

Okosnicu MaLoLu predstave čine četiri osnovna elementa: Voda, Zemlja, Vatra i Zrak.
Zrak i Voda potrebni su za život svih bića na zemlji.
Zemlja je simbol majčinstva. Ona daruje život i njeguje ga.
Vatra grije poput roditeljskog zagrljaja, daje sigurnost kao kada mama mazi, gori u našoj nutrini i čini nas emotivnim bićima.
Vatra daje iskru kao ideju potrebnu za stvaranje, kreativno izražavanje, kao zov na igru. Pretvara drvo u još jedan oblik izražavanja, ugljen.

Koristeći glazbu kao polazišnu točku stvaranja, pokret, svjetla i prirodne materijale, poput vune, drva i ugljena, autorice uvode djecu (i njihove odrasle) u svijet koji potiče istraživanje, maštovitost i kreativnost u igri.
Vrhunac predstave je izložba dječjih radova koji postaju dijelom scenografije.

Uzrast: 2-5 godina
Trajanje predstave: 30 min
Glas,udaraljke, pokret: Martina Klarić
Violina, lyra, udaraljke, pokret: Lucija Stanojević
Pokret, poezija, udaraljke: Lorena Banić
Glazbu skladale: Lucija Stanojević i Martina Klarić
Kostime izradila: Lorena Banić
Scenografiju izradile: Lucija Stanojević i Lorena Banić
Rekvizite izradile: Lorena Banić, Martina Klarić i Lucija Stanojević

Predstava nastala u koprodukciji 2407 i RadioTeatra. Datum premijere 19. travnja 2024. godine
(Mjesni odbor Voćarska)