Sluško u bolnicama

U svojoj završnoj fazi B-Air projekta, testirali smo radio igru za djecu Patuljak Sluško i tajanstvena vrata u bolnicama u suradnji s Osnovnom školom Ivan Goran Kovačić iz Zagreba, čiji nastavnici vode školu u dječjoj bolnici Srebrnjak. Kao metodu evaluacije koristili smo istraživanje akcije kako bismo istražili koji su formati susreta i vrste materijala prikladni za upotrebu u danom bolničkom kontekstu. Predavanja u bolničkim školama više su slična individualnim uputama nego redovitim predavanjima, grupe se mijenjaju svaki dan, a većina nastavnih materijala mora biti pripremljena za samostalno učenje i olakšana na taj  specifičan način. Grupe djece u bolničkoj školi su miješane, nepredvidive i vrlo heterogene (različite dobi, od predškolske do 13 godina). Tijekom evaluacije projekta, grupu su činila djeca koja još uvijek ne znaju čitati (5-7 godina), zbog čega se naša evaluatorica Ana Čorić odlučila na korištenje Patuljka Sluška u obliku radionice.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije kroz program Kreativna Europa.